Lic. PT & Fystränarutbildning

Creol Well

Lic. PT & Fystränarutbildning

Intresseanmälan

Innehåll

Creol Well erbjuder en gedigen utbildning av högsta kvalité där du blir Licensierad Personlig Tränare och Fystränare. Efter att du har genomgått vår utbildning så kommer du att kunna träna barn, ungdomar, motionärer, pensionärer, gravida, nybörjare, personer med olika folkhälsosjukdomar samt elitidrottare. Vår utbildning leds av erkända Nikola Punos med Master’s degree, Sports Medicine & Physiotherapy och Master’s degree, Sport Science – Faculty of Sports and Physical.

 

Vikten läggs mycket till att förstå styrketräning i relation till individers förutsättningar och idrottsliga målsättningar. Teoretiskt och praktiskt behandlas i kursen frågor kring hur en tränare bör arbeta med utvärdering av olika styrke- konditions- och rörelsetester för att optimera träningsplaneringen.

 

I kursen behandlas:

 • Planering och periodisering av styrketräning ur ett mikrocykel-, mesocykel- och makrocykelperspektiv baserat på hälsotillstånd, träningstillstånd och målsättning.
 • Frågeställningar inom anatomi, fysiologi, biomekanik, pedagogik och psykologi som en tränare ställs inför vid planering, övningar, metoder och utvärdering av styrketräning.
 • Övningsteknik och övningsmetodik samt organisatoriska åtgärder för att på ett effektivt och säkert sätt genomföra styrketräning för olika grupper av idrottande individer.
 • Idrottsmedicinska grunder såsom förberedelse och träning, förebyggande av skador, diagnos och behandling av skador samt rehabilitering och återgång till idrottsaktivitet.
 • Olika näringsämnenas grundläggande byggnad och funktion i kroppen. Vi tar upp energiämnenas betydelse vid olika typer av muskelarbete och sambanden mellan vattenbehov, vätskebalans och prestation.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • Redogöra för rörelseapparatens grundläggande anatomi
 • Förstå grundläggande muskelfysiologi i ett specifikt träningssammanhang
 • Reflektera över förebyggande, omhändertagande och rehabilitering av skador i idrottsutövande
 • Praktiskt leda och instruera styrketräningsövningar med fria vikter, maskiner och andra alternativa träningsmedel
 • Redogöra för konditionsträningens muskulära anpassning till uthållighet samt optimering av cirkulationsapparatens syreupptagningsförmåga
 • Göra ett urval av övningar, medel och metoder vid styrketräning utifrån ett vetenskapligt perspektiv
 • Utveckla fysiska förmågor som snabbhet, explosivitet, rörlighet, koordination, styrka
 • Använda och värdera tester och mätmetoder för att analysera, styra och utvärdera träningsprocessen
 • Tillämpa hjärt-lungräddning (HLR)
 • Planera och periodisera styrketräning baserat på idrottarens ålder, hälsotillstånd, träningstillstånd och idrottsliga målsättning
 • Planera kostinnehåll och kostintag i samband med träning och tävling

Undervisningsformer

Föreläsningar, fallbeskrivningar, praktiska moment/demonstrationer. Obligatorisk närvaro förekommer under hela kursen och detta framgår av respektive schema och studieplan.

Böckerna och kursmaterialet vi använder bidrar både till att du ska utvecklas inom elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Runt om i världen finns mängder av kunskap förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet.

Vårt uppdrag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för er. Som tränare måste vi ifrågasätta nya trender och gamla sanningar för att göra det bättre för framtidens idrottare.

Ingående moment

 • Introduktion
 • Anatomi och fysiologi
 • Träningslära
 • Uthållighet
 • Periodisering och formtoppning
 • Funktionell träning
 • Snabbhet och explosivitet
 • Skivstångsteknik
 • Idrottsskador
 • Kostplanering och allmän näringslära
 • Hjärt och lungräddning
 • Screening och fystester
 • Försäljning och marknadsföring
 • Ledarskap och coaching
 • Åldersanpassad fysträning
 • Fysisk aktivitet och hälsa

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och praktiska redovisningar. En skriftlig redovisning i form av ett test och detaljprogram för styrketräning förkommer. På hela kursen tillämpas betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). De ingående momenten examineras var för sig.

Delmoment 1:

Studenten examineras skriftligt på en betygsskala, Godkänd eller Underkänd

Delmoment 2:

Studenter examineras praktiskt på en betygsskala, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle.

Antal dagar: 12 dagar + självstudier innan kursstart.

Pris och info

I priset ingår följande:

 • Utbildningsplats Creol Wells lokaler på Lindholmen i Göteborg
 • Fika och lunch
 • Kursmaterial i form av böcker
 • USB med kursmaterial
 • Tidtagarur
 • T-Shirt

Avgift för omtentamen (dag 13 eller senare) är 1.490 SEK

För att klara examinationen måste eleven uppnå minst 80 % på delproven

Kursen går följande datum 2017 Göteborg

                                                                                                 

2017

5-16 juni

 

Pris: 31.900:- Möjlighet till räntefritt delbetalning i 12 månader via vår samarbetspartner Wasa Kredit.

 

 

Vid bokning av boende via Creol Well så har man ca. 20% rabatt på Hotell Radisson Blu Riverside Lindholmen som ligger i anslutning till föreläsningssalen och gymmet som vi har praktiska delen.

 

 

Lärare

 

 • Nikola Punos Utbildningsansvarig, Idrottslärare, Lic. personlig tränare, massör & fystränare.
  Master’s degree, Sports Medicine & Physiotherapy
  Master’s degree, Sport Science – Faculty of Sports and Physical
 • Johanna Ehrenborg Leg. Naprapat & grupptränings instruktör.
 • Sierra De Goldsmith Leg. Dietist, Lic. personlig tränare, massör & kettlebell instruktör.
 • Pontus Axell Fysinstruktör & personlig tränare.
 • Jeanette Melander Hjärt & lungräddning
 • Walter Evora Försäljning & marknadsföring.

Creol Well reserverar sig för att ställa in kursen om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan omständighet, eller om antalet elever är mindre än 6 stycken. Eleverna flyttas då med automatik över till nästa kurstillfälle.

För frågor, kontakta oss:

Växel:031-380 95 00, direkt 0738-825182
E-mail: info@creolwell.se

Övrigt

Diplom och licens

Efter att du klarat din examen så får du diplom och licens vilket ger dig möjligheten att börja arbeta som Personlig Tränare och fystränare.

Examen

Examen sker under kursens sista dag. Studenterna måste ha 80% rätt på både den praktiska och teoretiska delen. För extra examen (dag 12 eller senare om så önskas) betalar du 1.495 SEK.

Betalning

När du bokar en plats på någon av våra utbildningar så måste du betala en anmälningsavgift på 4990 SEK för att säkra din plats på skolan. Denna avgift räknas bort från det totala priset för kursen. Resterande betalning av kursen skall vara oss tillhanda fyra veckor innan kursstart. Faktura skickas med god framförhållning via e-post.

Möjlighet att delbetala räntefritt  i 12 månader via vårt finansbolag Collector.

Avbokning

Avbokning måste ske senast tre veckor innan kursstart.

Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Om du redan har betalat hela beloppet så har du 12 månader på dig att nyttja summan på någon av våra utbildningar. Det sker ingen återbetalning.

 

Litteraturförteckning

Augustsson, J. (2008). Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. SISU Idrottsböcker.

Christian Frøyd, Ø. M. (2006). Uthållighet – träning som ger resultat. SISU Idrottsböcker.

Eng, M. (2012). Muskler – Anatomi och funktion. SISU Idrottsböcker.

Enqvist, J. (2010). Styrketräning – från lek till elitidrott. SISU Idrottsböcker.

Frida Flodström, A. F. (2013). 9+ Screening Batteri. SISU Idrottsböcker.

Helena Bellardini, M. T. (2009). Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker.

Helena Bellardini, M. T. (2012). Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. SISU Idrottsböcker.

Jon Karlsoon, L. S. (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. SISU Idrottsböcker.

Jostein Hallén, L. T. (2011). Träningslära för idrotterna. SISU Idrottsböcker.

Lidberg, M. (2007). Kombinationsträning med Martin Lidberg. SISU Idrottsböcker.

Mujika, I. (2010). Formtoppning. SISU Idrottsböcker.

Pierre Johansson, L. L. (2007). MAQ – Funktionell grundträning, dvd. SISU Idrottsböcker.