Massageutbildning

Creol Well

Massageutbildning

Intresseanmälan

Innehåll

I kursen ingår fördjupade kunskaper i anatomi, fysiologi, rörelseapparaten, muskelfysiologi, motorik, nervsystemets motoriska samt sensoriska funktion, hud och beröring, smärtfysiologi, sjukdomslära och idrottsmedicin.

Kursen innehåller även praktisk manuell behandling/massage. Fördjupad kunskap och praktisk tillämpning för behandlande, respektive förebyggande av spänningstillstånd och stress.

Även moment som etik, bemötande, professionellt förhållningssätt, beröring och kommunikation via huden, hygien samt arbetsställning gås igenom.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Kunna genomföra praktisk manuell behandling/massage inklusive muskeltöjningar
 • Kunna bedöma kontraindikationer för manuell behandling/massage
 • Kunna tillämpa inhämtade kunskaper på arbete i praktisk manuell behandling/massage
 • Kunna rörelseapparatens anatomi kopplat till manuell behandling/massage
 • Kunna palpera musklers ursprung, fästen, senor, ligament
 • Kunna fysiologi
 • Kunna sjukdomslära
 • Ha kunskaper om hygien
 • Ha kunskaper om ett professionellt förhållningssätt vid behandling
 • Ha kunskaper om hälso- och sjukvårdslagen och andra författningar och regler för en massageverksamhet
 • Ha fördjupade kunskaper om rörelseapparatens anatomi
 • Ha kunskaper om rörelsetester
 • Ha grundläggande kunskaper om sjukdomslära

Undervisningens upplägg

Moment 1 Teori:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Moment 2 Praktisk manuell behandling:
Undervisningen bedrivs i form av praktisk handledning i metodsal samt egen träning av hemuppgifter. Alla praktiska moment inklusive examination är obligatoriska.

Examination
På hela kursen tillämpas betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). De ingående momenten examineras var för sig.

Delmoment 1:
Studenten examineras skriftligt på en betygsskala, Godkänd eller Underkänd

Delmoment 2:
Studenter examineras praktiskt på en betygsskala, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av delmoment av kurs beslutas av examinator.

 

Följande ingår:

 • Utbildningsplats Creol Wells lokaler på Lindholmen i Göteborg
 • Fika och lunch
 • Pärm med kursmaterial
 • USB med kursmaterial
 • T-Shirt

Avgift för omtentamen är 1.490 SEK

För att klara examinationen måste eleven uppnå minst 80 % på delproven

 

Pris: 12.900:-  (ord. pris 17.900:-)

Vid bokning av boende via Creol Well är kostnaden 1150 kr (inkl.frukost) per natt på Hotell Radisson Blu Riverside Lindholmen.